Jak się przygotować do spirometrii

Poradnia MEDICARE ul. Ogrodowa 26

 

Informujemy, że w Poradni MEDICARE przy ul. Bytomskiej 64 istnieje możliwość wykonania przesiewowego badania spirometrycznego.

Koszt badania 30zł. Zapraszamy.

 

Pamiętaj, przed badaniem:

 • nie jedz obfitego posiłku, nie pij mocnej kawy, czekolady czy coli,
 • nie pal papierosów,
 • o ile to możliwe nie przyjmuj leków, które mogą wpłynąć na wynik badania, chyba że lekarz zdecyduje inaczej,
 • odpocznij 15 min przed badaniem,
 • usuń z ust wszelkie ciała obce- np. protezę, gumę do żucia,
 • poluzuj pasek, kamizelkę, krawat oraz inną odzież mogącą krępować ruchy klatki piersiowej podczas badania.

 

Przeciwwskazania do wykonania badania spirometrycznego:

 • tętniak w obrębie klatki piersiowej, jamy brzusznej, mózgu,
 • przebyte rozwarstwienie siatkówki oka, niedawno przebyta operacja okulistyczna,
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe,
 • krwioplucie o nieznanej etiologii,
 • odma opłucnowa, niestabilność układu krążenia, świeży zawał serca,
 • świeży udar mózgu, zator tętnicy płucnej, niedawno przebyta operacja klatki piersiowej lub jamy brzusznej,
 • ostra infekcja, która może wpłynąć na wiarygodność danych.